WERKWIJZE

De coaches uit ons kernteam hebben allen een universitaire studie in één van de gedragswetenschappen afgerond, zijn zelfstandig ondernemer en hebben meerdere jaren leidinggevende ervaring. Ze beheersen daarnaast door werkervaring en aanvullende scholing de vakken van individuele coach, teamcoach, trainer en teambuilder. Ze kennen het klappen van de zweep waar het gaat om het leveren van prestaties onder druk. Bovenal helpen zij graag!

In onze coaching richten wij ons allereerst op het versterken van de vitaliteit van onze cliënten. Onder vitaliteit verstaan wij: 'de fysieke, emotionele en mentale vrijheid om ons te kunnen ontplooien zodat we meer uit het leven kunnen halen' (definitie van Chivo - Kennisinstituut vitaliteit & leefstijl). Deze vitaliteit is voorwaardelijk voor het duurzaam kunnen leveren van topprestaties. 

Tot onze favoriete methoden en technieken (omdat wij er veel succes voor onze cliënten mee hebben geboekt) rekenen wij:

 • Appreciative Inquiry

 • 360 graden feedback instrumenten (Human Synergistics en Online Talent Manager)

 • Persoonlijkheidsonderzoek (NEO-PI-3)                                                                                                                                            Ons leiderschapsmodel:

 • Assessment Center Methode

 • Motiverend oplossingsgericht coachen

 • Psychodrama

 • Voice Dialogue

 • Verbal Judo 

 • Systema

 • Provocatief coachen

 • Straight-Line coaching