Rebelleren is het nieuwe leren

90% van onze cliënten geeft aan dat ze in de knel zijn gekomen doordat ze zich teveel hebben aangepast aan hun leidinggevende(n), collega's of medewerkers. Hoewel ze voelden dat ze van zichzelf afdwaalden, hebben ze dit gedaan om de harmonie in de onderlinge relaties te bewaren. Conflicten kosten teveel energie en tijd als je het al heel druk heb met het afhandelen van al je werk en met de combinatie werk/privé. Ongemerkt kan er zo een patroon van conflictvermijding ontstaan. Uiteindelijk gaat dit contraproductief werken. Zelfs de meest creatieve medewerkers verliezen dan een groot deel van een frisse blik op onderwerpen. Dit heeft tot gevolg dat de organisatie haar innovatief vermogen verliest en de concurrentiestrijd dreigt te verliezen. 'Constructive nonconformity' is de oplossing volgens Francesca Gino en dat zijn wij volkomen met haar eens. Wij coachen onze cliënten in drie stappen hiernaar toe: 

STAP 1: Training conflicthantering (emotioneel en fysiek) om ruimte te creëren voor zichzelf. Uit de 'houdgreep' leren komen. 

STAP 2: Coaching op authenticiteit en autonomie: wat wil hij/zij bereiken voor zichzelf en zijn/haar organisatie? Wat is de droom? 

STAP 3: Coaching op beïnvloedingsvaardigheden: effectief inzetten van invloedsstijlen zodat een win/win situatie kan worden gecreëerd. 

Wilt u ook leren hoe u uw 'constructive nonconformity' kunt vergroten? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!